Մի քիչ առաջ այս նկարը տեսայ Ֆեյսբուքեան «ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐ» խմբում։

Եկեք միասին ծանօթանանք.

Ա) Ձախից առաջինը

Բ) Ձախից երկրորդը

Գ) Ձախ կօղմում կանգնածը

Դ) Ձախից չորրորդը

Ե) Մէջտեղում նստածը

Զ) Աջից չորրորդը

Է) Աջից երրորդը

Ը) Աջ կօղմում կանգնածը

Թ) Աջից առաջինը