Հնարավոր է, որ տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով թարգմանվեն այս բառերը։