Browser- զննիչ
Cursor- նշորդ
Cut- հատում, կտրանցում
Sensor- զգիչ
Desktop- սեղանակ
Dialog box- երկխոսատուփ
Display- ցուցադրիչ
Double click- երկ-կտտացնել

Drop down- իջնորդ
Ease-out- դյուրելք
Fade in, fade out- լուսանցում, մթնանցում
Flashback- հետաթարթ, հետակնարկ
Flip book- սահատետր
Folder- պանակ, թղթապանակ
Gradient- սահանցում
Highlight- գունանշել
Homepage- տնէջ,
Host- տեղակայել
Icon- պատկերակ
Input- ներածում
Insert- զետեղել
Interactive- փոխազդու
Interface- միջերես
Jump cut- ցատկանց, ցատկանցում
Keyframe- հիմնակադր
Laptop- ծնկդիր
Layout- շարակարգ
Marker- նշիչ
Match cut- սազանցում
Multiplayer- բազմախաղորդ
Option- ընտրանք
Output- արտածում
Pacman- Համփիկ
Pan out- հետագնա
Panel- վահանակ
Pop-down- վարիջակ
Pop-up- վերելուկ
Portable- առձեռն, դյուրակիր
Powerups- ուժաճ
Preference- նախընտրանք
Preset- նախակայում
Projector- արտապատկերիչ
Quick reader- արագընթերց
Redo- վերարկել
Render- նյութավորել
Right click- աջկտտացնել
Router- երթուղիչ
Row cut- կոշտ հատում
Scale- չափափոխել
Scroll- գլիկ
Selfmotivated- ինքնամղված
sensor- զգիչ
Server- սպասարկիչ, հանգույց
Set- կազմ
setting- կայանք
settings- կարգավորում
Short cut- կարճատ
Smartphone- խելախոս
Snapshot- ճեպապատկեր
Sound effect- ձայնային ազդանք
Spacebar- բացատ
Sprite- Հարթուկ
Storytelling- պատմասություն
Synopsis- համառոտագիր
Tab- ներդիր, սյունատ
Tag- տրոհ, պիտակ
Timelapse- ժամահոսք
Timeline- ժամագիծ
Toolbar- գործիքագոտի
Touch face- հպերես
Undo- հետարկու
Unzip- անխիտ
Visions- տեսլակներ
Wipe cut- արտամղում
Workflow- աշխատահոսք
Workshop- աշխատարան
Zip – խիտ
Zip file- խիտ ֆայլ, սեղմանիշք
Zooming- դիտափոխում

Հնարավոր է, որ տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով թարգմանվեն այս բառերը։