Իմաստունին հարցնում են.

– Շա՞տ ենք սպասելու բարեփոխումների։

– Եթէ սպասելու էք, ուրեմն՝ շատ։