Մէկը ասում է գրում ա.

Ոնց չի դզում սենց վատ տրամադրությունով դու…