Զրուցում են 2 որդ գոմաղբի միջից.

— Պապ, էն ծառից կախուած խնձորի մէջ որդեր չէ՞ն։

— Որդեր են։

— Մենք էլ կարող ե՞նք խնձորի մէջ ապրել։

— Կարող ենք։

— Բա ինչո՞ւ ենք էստեղ։

— Որովհետեւ սա մեր հայրենիքն է։

Ասանկ բաներ։