Ես գիտեմ որ ես վատն եմ, պէտք չի կայ ինծի ամէն անգամ յիշեցնել։