Մէկ… երկու… երեք… Չորս… … … … քանի՞ ընկեր գնաց, քանիսի՞ն կորցրի … … … … քսան չորս … … … քսան եր… … … քանի՞սը մնացին։