Նկարուած է Նոքիա Ն900-ով, օգտագործելով ՖԽցիկ ծրագիրը, առանց թուային էֆեկտների։