Այն պահը, որ ապագայի հետ անցեալ կատարեալ ժամանակով ես խօսում։