paste.antranigv.me-ն կրկին անգամ կենդանի է ։Ճ մտածում էի թէ ինչ հաւէս կը լինի եթէ տարիներով նոյնիսկ օգտագործեմ այն, ու ասենք մի տարի յետոյ մտնեմ նայեմ անցեալ տարուայ գրածս կոտը, ու ամէն տարի համեմատեմ, եւ այլն։ տենց (։