Նկարուած է Նոքիա Ն900-ով, ծրագիրը՝ ֆԽցիկ, ոչ մէկ թուային էֆեկտ, բնաւ։

Պահուտած Լիճը

The Hidden Lake by Antranig Vartanian on 500px.com

<p>
</p>