երեւի այսուհետ փորձեմ այսպէս գրառել, աւելի հաւէս է մի տեսակ (։ մնում է մի ձեւ գտնել, որ կարողանամ նաեւ Սփիւռք սփռելու։