2 thoughts on “»»»

  1. Վահե

    Դե կորում է բլոգի իմաստը ։Ճ կարծում եմ պիտի վերանայես որոշումդ, մեկել հարազատ կապի դուրս արի կորել ես ։Պ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *